Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace agilních metod ve firmě 

  Sedlařík, Peter
  Bakalářská práce pojednává o problematice agilních metod vývoje softwaru. Teoretická část je věnována popisu rigorózních a agilních metod, jejich porovnání a následně je podrobněji popsána agilní metodika Scrum. Dále je ...
 • Návrh na zavedení agilní metodiky pro řízení projektu 

  Rajčan, Miroslav
  Ve své bakalářské práci se zaměřím na zpracování a porovnání agilního a vodopádového řízení projektů. Budu se věnovat tomu, co obsahuje samotné řízení projektů. Jaké lze použít postupy a jaké výhody či nevýhody lze najít ...
 • Obchodní model pro IT společnost 

  Rybníček, Drahomír
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh obchodního modelu pro IT společnost působící v oblasti vývoje a prodeje informačních systémů a souvisejících služeb. Pro nově vznikající obchodní model je kladen důraz především ...
 • Včasné testování v projektu oVirt/RHV 

  Saranová, Ivana
  Cílem této práce je automatizace přípravy testovacího prostředí v procesu manuálního včasného testování komponenty ovirt-web-ui projektu oVirt/RHV a umožnit tak testerovi efektivně využít svůj čas. Při řešení práce byly ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v řízení marketingových aktivit 

  Sedlařík, Peter
  Diplomová práce pojednává o problematice projektového řízení marketingových aktivit ve společnosti využívající pro vývoj svého produktu agilní metody vývoje softwaru. Teoretická část se věnuje popisu rigorózních a agilních ...
 • Výběr a implementace nástroje pro podporu řízení 

  Moudrá, Libuše
  Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího stavu řízení mezinárodních projektů v nadnárodní IT společnosti, která má vést k výběru a implementaci vhodného nástroje pro projektové řízení podporujícím plánování a ...
 • Vývoj software řízený testem 

  Navrátil, Dušan
  Tato bakalářská práce představuje agilní metodologii zvanou vývoj řízený testy a ilustruje její použití na ukázkovém příkladě pomocí testovacího nástroje. Během ilustrace jsou vysvětleny techniky sloužící k dosažení cíle ...
 • Webový kanban 

  Furda, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro řízení projektů za pomocí agilní metodiky Kanban. Aplikace musí být implementovaná dle požadavků společnosti SEACOMP s.r.o., která ji bude využívat. Teoretická ...
 • Zavedení agilních metod v praxi 

  Palúch, Filip
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasnej situácie vo firme a návrhom zmeny riadenia projektov, ktorá by tento stav vylepšila. Zmena sa orientuje na nasadenie agilnej metodiky Scrum, ktorej teoretické základy sú ...
 • Zdokonalování procesů vývoje software 

  Řezáč, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na techniky zlepšování procesů vývoje software. Uvádí moderní přístupy k vývoji procesů a rozebírá problematiku jejich řízení a použití v jednotlivých fázích životních cyklů. V návaznosti na ...
 • Zefektivnění vybraného firemního procesu pomocí nástrojů projektového řízení 

  Doležel, Patrik
  Diplomová práce pojednává o problematice zefektivnění náborového procesu ve společnosti využívající pro vývoj svých produktů agilní metody vývoje softwaru. Teoretická část práce se věnuje popisu klasických a agilních metod, ...