Now showing items 1-2 of 2

  • Nástrojová podpora vývoje softwaru metodikou Scrum 

    Osterová, Andrea
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webovej aplikácie služiacej ako nástrojová podpora pre vývoj softvéru na základe princípov metodiky Scrum. Je cielená najmä na tímy, ktoré s agilnou metodikou Scrum ...
  • Návrh a implementace QA procesů uživatelských rozhraní IS 

    Tábi, Matej
    Diplomová práce se zaměřuje na aktuální problémy testování UI v rámci moderních metodik návrhu a implementace informačních systémů. Obsahuje zhodnocení dostupných technologií a postupů na řešení těchto problémů. Zanalyzováno ...