Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace agilních metod ve firmě 

  Sedlařík, Peter
  Bakalářská práce pojednává o problematice agilních metod vývoje softwaru. Teoretická část je věnována popisu rigorózních a agilních metod, jejich porovnání a následně je podrobněji popsána agilní metodika Scrum. Dále je ...
 • Návrh na zavedení agilní metodiky pro řízení projektu 

  Rajčan, Miroslav
  Ve své bakalářské práci se zaměřím na zpracování a porovnání agilního a vodopádového řízení projektů. Budu se věnovat tomu, co obsahuje samotné řízení projektů. Jaké lze použít postupy a jaké výhody či nevýhody lze najít ...
 • Obchodní model pro IT společnost 

  Rybníček, Drahomír
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh obchodního modelu pro IT společnost působící v oblasti vývoje a prodeje informačních systémů a souvisejících služeb. Pro nově vznikající obchodní model je kladen důraz především ...
 • Optimalizace projektového řízení zavedením agilní metodiky 

  Čermák, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nasazení agilní metodiky na řízení projektů pro společnost zabývající se vývojem aplikací na zakázku. V této práci bude vycházeno z analýzy současného stavu, která popisuje současný stav ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v řízení marketingových aktivit 

  Sedlařík, Peter
  Diplomová práce pojednává o problematice projektového řízení marketingových aktivit ve společnosti využívající pro vývoj svého produktu agilní metody vývoje softwaru. Teoretická část se věnuje popisu rigorózních a agilních ...
 • Výběr a implementace nástroje pro podporu řízení 

  Moudrá, Libuše
  Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího stavu řízení mezinárodních projektů v nadnárodní IT společnosti, která má vést k výběru a implementaci vhodného nástroje pro projektové řízení podporujícím plánování a ...
 • Zdokonalování procesů vývoje software 

  Řezáč, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na techniky zlepšování procesů vývoje software. Uvádí moderní přístupy k vývoji procesů a rozebírá problematiku jejich řízení a použití v jednotlivých fázích životních cyklů. V návaznosti na ...
 • Zefektivnění vybraného firemního procesu pomocí nástrojů projektového řízení 

  Doležel, Patrik
  Diplomová práce pojednává o problematice zefektivnění náborového procesu ve společnosti využívající pro vývoj svých produktů agilní metody vývoje softwaru. Teoretická část práce se věnuje popisu klasických a agilních metod, ...