Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie emulzní polymerace 

    Chadima, David
    Diplomová práce se zabývá vlivem technologických parametrů na emulzní kopolymeraci methylmethakrylátu s n butylakrylátem. Teoretická část je zaměřena na vliv teploty, koncentrace iniciátoru, koncentrace emulgátoru, vliv ...