Now showing items 1-2 of 2

  • Internal flow and air core dynamics in Simplex and Spill-return pressure-swirl atomizers 

    Malý, Milan; Jedelský, Jan; Sláma, Jaroslav; Janáčková, Lada; Sapík, Marcel; Wigley, Graham; Jícha, Miroslav (Elsevier, 2018-08-01)
    Spill-return (SR) atomizers enhance the construction of Simplex atomizers by addition of a passage in the rear wall of the swirl chamber through which the liquid can be spilled away. It allows to discharge the liquid always ...
  • Modelování proudění suspenzí 

    Hideghéty, Attila
    Diplomová práce se zabývá prouděním v hydrocyklónu. Hydrocyklón je separační stroj, kterým slouží k oddělování pevných částice z kapaliny (nejčastěji z vody). Díky tangenciálnímu vstupu do zařízení nastává silné vířivé ...