Now showing items 1-7 of 7

 • Fyzikální jevy při dopravě vzduchu 

  Bělehrádek, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnou vzduchotechniku bytové jednotky ve dvou variantách potrubí. V první variantě jde o potrubí umístěné do podlahy a v druhé variantě jde o potrubí v podhledu. Pro návrh jsou využita data ...
 • Proudění vzduchu v uzavřeném prostoru budovy 

  Jůza, Štěpán
  Diplomová práce s názvem „Proudění vzduchu v uzavřeném prostoru“ v teoretické části řeší proudění vzduchu. Definují se zde základní druhy proudění, mezi něž patří i proudění v prostoru. Dále práce řeší metody pro popis ...
 • Variantní řešení rekonstrukce systémů vzduchotechniky prostoru laboratoří 

  Faltys, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvou variant rekonstrukce systému vzduchotechniky pro polovinu 3.NP v laboratorní budově společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo ...
 • Vliv vnějšího prostředí na kvalitu vnitřního prostoru 

  Zemánek, Jan
  Diplomová práce se zabývá kvalitou vnějšího a vnitřního prostředí a možností vzájemného ovlivňování. Řeší složky, škodliviny a zdroje škodlivin, které jsou obsaženy ve vnějším i vnitřním vzduchu a ovlivňují tak okolí nás ...
 • Vzduchotechnika knihovny 

  Pospíšilová, Lucie
  Diplomová práce řeší návrh vzduchotechnického zařízení objektu knihovny v Brně a zahrnuje experimentální měření vzduchových filtrů. Skládá se ze tří částí. V první z nich je vyhotoveno základní seznámení se vzduchovými ...
 • Vzduchotechnika obytných budov 

  Medková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem centrálních vzduchotechnických systémů v administrativní budově. Cílem tohoto návrhu je zajištění optimálního pracovního mikroklimatu v posuzovaných prostorách. Teoretická část je zaměřena ...
 • Vzduchotechnika rodinného domu 

  Milatová, Adriána
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnických zariadení vybraných častí rodinného domu s krytým bazénom. Jednotlivé zariadenia sú navrhnuté tak, aby splňovali hygienické, prevádzkové a funkčné požiadavky na vnútornú ...