Now showing items 1-1 of 1

  • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

    Císař, Milan
    První část této bakalářské práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti ve vzduchotechnice. Druhá část se zaobírá návrhem nuceného větrání v prostorách polyfunkčního objektu. Jednotlivé části objektu jsou určené pro ...