Now showing items 1-1 of 1

  • Sací trakt vozů Formule Student 

    Ševčík, Miroslav
    Tato práce se zabývá popisem používaných konstrukčních řešení sacích traktů vozů Formule Student. V první části jsou rozebrány pravidla soutěže. Ve druhé části pak jednotlivé komponenty sacího traktu. Ve třetí kapitole ...