Now showing items 1-3 of 3

 • Měření parametrů ovzduší se záznamem 

  Kaziměrčíková, Lada
  Cílem této práce je navrhnout zařízení pro měření vlhkosti, teploty a koncentrace CO2 se záznamem. Pro návrh zařízení byl zvolen jako řídící jednotka počítač Raspberry Pi se třemi senzory, a to DHT11 pro měření teploty a ...
 • Sledování škodlivin v ovzduší pomocí bezdrátové senzorové sítě 

  Válek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu přístroje a implementací firmwaru pro tento přístroj. Jeho úkolem je bezdrátově sledovat koncentraci škodlivin v ovzduší jako je oxid uhelnatý a propan-butan. Podnětem ...
 • Využití aktivního uhlí v procesu čištění spalin 

  Navrátil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou čištění spalin od polutantů a to hlavně pomocí metod využívajících adsorbci na aktivní uhlí. Je zde zpracován úvod do problematiky zahrnující ochranu životního ...