Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza kvality ovzduší v blízkosti vybraných energetických zařízení 

  Páll, Marek
  Práca sa zaoberá analýzou kvality ovzdušia v blízkosti energetických zariadení a hodnotením emisií spôsobovaných energetickými zariadeniami. V práci sú uvedené zákony a právne predpisy, ktoré súvisia s hodnotením kvality ...
 • Analýza kvality ovzduší v kancelářských a obytných prostorech 

  Tisovčík, Peter
  Cieľom práce bolo naštudovať problematiku merania kvality vnútorného ovzdušia, so zameraním na koncentráciu oxidu uhličitého. V~rámci teoretickej časti práce bola popísaná problematika získavania znalostí z databáz, boli ...
 • Automatický systém centrální cirkulace vzduchu 

  Nedoma, Pravoslav
  Projekt se zabývá návrhem a realizací zařízení pro ovládání systému centrálního větrání a distribuce vzduchu. Řídící jednotka vyhodnocuje kvalitu vzduchu v obytných místnostech a zajišťuje automatickou výměnu vzduchu. Pro ...
 • Inteligentní zařízení na noční stolek 

  Vávra, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí inteligentního zařízení na noční stolek. Úkolem celého systému je sledování a rozeznání fáze spánku s následným předáním dat budíku, který zajistí nejkomfortnější probuzení ...
 • Levné přístroje pro měření čistoty ovzduší 

  Dvořáková, Michaela
  Tato práce se zabývá studiem a porovnáním různých typů levných přístrojů pro měření kvality ovzduší. Objasňuje principy měření aerosolových částic a přibližuje důvody použití levných čítačů. Poskytuje základní informace o ...
 • Meteostanice s měřením kvality ovzduší 

  Lacina, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové meteostanice s měřením kvality ovzduší. Teoretická část se z počátku věnuje meteorologii, fyzikálnímu principu a způsobu měření veličin, které meteostanice ...
 • Mikroklima shromažďovacích prostorů 

  Janeček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby vnitřního mikroklimatu a požadavků na něj, popisuje složky vnitřního prostředí, především pak vznik oxidu uhličitého a jeho vlastnosti. Dále se zabývá experimentálním měřením ...
 • Nanoparticle Number Concentration in the Air in Relation to the Time of the Year and Time of the Day 

  Brzezina, Jáchym; Köbölová, Klaudia; Adamec, Vladimír (MDPI, 2020-05-19)
  The paper analyzes suspended particles number concentrations of 61 size fractions (184 nm to 17,165 nm) in the air at a traffic location. The average course of the individual fractions was analyzed at various intervals - ...
 • Pobytové místnosti a kvalita vzduchu 

  Valkovič, Michal
  Diplomová práca rieši kvalitu vnútorného vzduchu v hotelových izbách na základe koncentrácie oxidu uhličitého CO2. V prvej časti práce sa zaoberá vnútorným prostredím budov, kde popisuje jednotlivé druhy mikroklím. ...
 • Řídicí jednotka větrání s rádiovou synchronizací času 

  Barták, Jiří
  Cílem této práce bylo vytvoření řídící jednotky větrání, která si  synchronizuje čas skrze rádiový signál. Řízení probíhá na základě naměřených rosných bodů na obou stranách obvodové zdi. Nejdůležitější části jsou ...
 • Sledování kvality ovzduší v ostravské průmyslové aglomeraci 

  Krejčí, Blanka
  Předložená dizertační práce se zabývá hodnocením kvality ovzduší v ostravské průmyslové oblasti zejména s ohledem na vysoké koncentrace suspendovaných částic a na ně sorbovaných toxických polyaromatických uhlovodíků, jejichž ...
 • Současný stav v oblasti čištění průmyslových odpadních plynů 

  Kudela, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice čištění průmyslových odpadních plynů. V první části je popsána legislativní stránka ochrany životního prostředí včetně role dokumentů BREF a současný stav v oblasti emisních ...
 • Technika inteligentních školních budov 

  Drábková, Helena
  Práce se stručně zabývá vývojem regulací spotřeb energií v budovách a zaměřuje se na inteligentní systémy budov a jejich možných aplikaci ve školách. Stručně proto charakterizuje regulaci vytápění, větrání, klimatizace a ...