Now showing items 1-19 of 19

 • Klimatizace kancelářských prostor 

  Šmejdová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním ústředního klimatizačního zařízení pro kancelářské místnosti v dvoupodlažní budově. Součástí práce je teoretická část zabývající se klimatizačními zařízeními dále výpočtová ...
 • Klimatizace pro obytné budovy a rodinné domy 

  Verfl, Jan
  Klimatizace se v současné době stala nedílnou součástí kvalitního bydlení v rodinných a obytných domech. Klimatizace nám zaručuje optimální mikroklima a stav tepelné pohody. První kapitola se zabývá právě hodnocením ...
 • Klimatizace zdravotnického provozu 

  Frčka, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro operační sály a zázemí přiléhajících čistých prostor, čistých chodeb, místností pro přípravu pacienta a jeho očistu atd.. Vzduchotechnická zařízení jsou ...
 • Kontrola imisí na lékařském pracovišti. 

  Macková, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi měření a kontroly imisí na lékařském pracovišti. Seznamuje s plynnými imisemi vyskytujícími se především na operačních sálech a zaměřuje se na možné způsoby detekcí těchto plynů. Dále ...
 • Návrh hardwaru řídícího modulu pro autobusové klimatizace 

  Melichárek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hardwarovým a softwarovým řešení periferii pro řídící modul klimatizační jednotky pro spolčenost THERMO KING. Je zde uveden popis pro přístup periferie na sběrnici IIC, CAN a zobrazovací jednotku ...
 • Návrh lisovacích přípravků na manifoldové sestavy kondenzátoru automobilové klimatizace 

  Juriga, Jakub
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lisovacích přípravků na manifoldové sestavy kondenzátoru automobilové klimatizace. Problém současného montážního procesu je jeho neefektivita. Poloautomatizovaná montáž pomocí ...
 • Řídicí jednotka klimatizace do automobilu s MCU HCS08GT60 

  Polóni, Pavol
  Témou bakalárskej práce je návrh a zostavenie vývojovej dosky, ktorá je upravená pre potreby riadiacej jednotky v automobile. V jednotlivých kapitolách sú postupne rozoberané problematiky pri zostavení vstavaného systému ...
 • Teplovzdušné vytápění tělocvičny 

  Janková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení pro dva vybrané prostory, tělocvičnu a její hygienické zázemí, tak aby byly splněny funkční, hygienické a provozní požadavky na mikroklima sportovních ...
 • Variantní řešení rekonstrukce systémů vzduchotechniky prostoru laboratoří 

  Faltys, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvou variant rekonstrukce systému vzduchotechniky pro polovinu 3.NP v laboratorní budově společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo ...
 • Vnitřní tepelné zisky a tepelná bilance budov 

  Dyčka, Martin
  Předložená diplomová práce se zabývá vnitřními tepelnými zisky a tepelnou bilancí budov. Zahrnuje nejběžnější vnitřní zisky především od osob, osvětlení a elektrických spotřebičů. V druhé části se pak zabývá návrhem ...
 • Vzduchotechnika banky 

  Grbál, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh vzduchotechnického systému v budove banky. Teoretická časť práce sa zameriava na princíp vetrania a klimatizácie. Práca popisuje výhody a nevýhody jednotlivých systémov. Výsledkom ...
 • Vzduchotechnika čistého prostoru 

  Faltys, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro čisté prostory operačních sálů a prostory nezbytně nutné k zajištění provozu těchto sálů. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a ...
 • Vzduchotechnika jednotky intenzivní péče 

  Cakl, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnických a klimatizačních systémů v prostorách JIP infekčního oddělení a zázemí zaměstnanců nemocnice. Návrh zařízení splňuje příslušné normy, hygienické a provozní požadavky. ...
 • Vzduchotechnika nemocnice 

  Minář, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro čisté prostory a jejich zázemí a dále zázemí laboratoří, ordinací, čekáren a RTG. Zařízení jsou navržena dle hygienických, provozních a funkčních požadavků ...
 • Vzduchotechnika operačních sálů 

  Stojanová, Barbora
  Cílem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnických systémů na operačních sálech a prostorách, které jsou nezbytně nutné k zajištění provozu těchto sálů. Navržené zařízení splňuje příslušné normy a hy-gienické, provozní ...
 • Vzduchotechnika restaurace 

  Šulc, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro restauraci. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima. Úkolem tohoto zařízení je doprava ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Klügl, Martin
  Tato bakalářská práce zpracovává po analýze objektu návrh vzduchotechnických zařízení pro tři vybrané provozy. U těchto zařízení jsou vypočítány tepelné bilance a průtoky vzduchu. Na tyto parametry se dále navrhují distribuční ...
 • Vzduchotechnika ve veřejných prostorách 

  Nguyen, Huu Dung
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systému předváděcí haly a kancelářských prostoru. Pokrytí tepelných zisků a ztrát se zajistí s nuceným větráním. Cílem je zajistit ideální vnitřní mikroklima. Tyto ...
 • Vzduchotechnika zdravotnického zařízení 

  Odehnal, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro zdravotnické zařízení. Řešeno je podlaží suterénu a první nadzemní podlaží. Systém je navržen tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční mikroklima ...