Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu 

  Valešová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotního vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Úvod obsahuje zamyšlení nad nutností využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění. Druhá, praktická část je věnována popisu ...
 • Tepelná čerpadla s možností chlazení 

  Potočník, Petr
  Bakalářská práce zahrnuje základní rozdělení tepelných čerpadel, přičemž se specializuje na tepelná čerpadla s možností chlazení. Blíže určuje výhodnější typy tepelných čerpadel pro vytápění i chlazení. Přibližuje jejich ...
 • Tepelné čerpadlo v trivalentním systému vytápění 

  Šedý, Martin
  Diplomová práce se zabývá využitím energie z obnovitelných zdrojů. V teoretické části jsou popsány možnosti využití tepelných čerpadel, slunečního záření a biomasy. Skutečný stav provedení je uveden ve druhé části diplomové ...