Now showing items 1-20 of 23

 • Hnací ústrojí čtyřválcového leteckého motoru 

  Příborský, Vladimír
  Diplomová práce s názvem Hnací ústrojí čtyřválcového leteckého motoru se zabývá návrhem uspořádání klikového mechanismu plochého čtyřválcového motoru se zadanými základními parametry. Práce je zaměřena na návrh konfigurace ...
 • Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru 

  Ošmera, Petr
  Tématem této diplomové práce s názvem Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru je návrh uspořádání klikového ústrojí plochého osmiválcového motoru se zadanými základními parametry. Práce se zabývá návrhem konfigurace ...
 • Klikový mechanismus zážehového šestiválcového leteckého motoru 

  Vičík, Petr
  Cílem této práce je navrhnout klikový mechanismus zážehového šestiválcového leteckého motoru se zadanými parametry. Sestavit dynamický model se zapojeným reduktorem a provést kontrolu životnosti klíčových částí klikového hřídele.
 • Koncepce uspořádání pohonné jednotky na letounu 

  Bauer, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcemi umístění pohonných jednotek na letounech. Je zde vytvořen přehled uspořádání pohonných jednotek v jednotlivých kategoriích letounů. V práci jsou uvedeny výhody a nevýhody různých ...
 • Letecké motory do konce druhé světové války 

  Falta, Libor
  Bakalářská práce se zabývá letadlovými pístovými motory do konce 2. světové války. Mapuje známé, nejpoužívanější i netradiční typy motorů dle časové osy. Z počátku pojednává o historii letectví a o prvním použití pístových ...
 • Letecké pohonné jednotky 

  Koutník, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současné době nejběžněji používaných pohonných jednotek letadel. Stručně vysvětluje jejich účel a princip činnosti. Uvádí také nejpodstatnější vlivy na jejich práci a v závislosti ...
 • Letecké proudové motory s proměnným cyklem 

  Heczko, Nikodem
  V této závěrečné bakalářské práci je zpracován základní přehled a rozdělení turbínových motorů, včetně stručného popisu jejich funkce. Práce je zaměřena na problematiku proudových motorů s proměnným cyklem. Uvádí výhody ...
 • Letecký motor 

  Kalugin, Ivan
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu hnacího ústrojí pro plochý letecký zážehový šestiválcový motor o výkonu 102 kW. Dále rozborem vyváženosti pro dané uspořádání motoru a pevnostní kontrolou rozvidlené ojnice.
 • Motory pro ultralehké letouny 

  Voltr, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním informací o pohonných jednotkách pro ultralehké letouny. Pojednává o jejich konstrukčních řešeních, technických parametrech a využitelnosti. V další části najdeme porovnání ...
 • Možnosti použití motorů koncepce Propfan v letecké dopravě 

  Polák, Andrej
  Bakalářská práce je psaná rešeršní formou a pojednává o leteckých motorech koncepce propfan. Po představení samotné koncepce se první část zabývá principem fungování motorů a jejich propulsní účinností. Druhá část stručně ...
 • Možnosti zmenšení spotřeby paliva dopravných letadel 

  Harasim, Tomáš
  V důsledku dlouhodobé ekonomické krize se v posledních letech zavádějí různá úsporná opatření. Vyjímkou není ani letecké odvětví. Z tohoto důvodu se v této práci zabývám metodami snižování spotřeby paliva u dopravních ...
 • Návrh kanálu olejového chladiče pro modernizovanou motorovou gondolu letounu L410NG 

  Fazekaš, Slavomír
  Práca p opisuje návrh kanálu chladenia pre zás tavbu nového motora do lietadla L-410NG. Na jprv b ol vytvorený na základe analytického výp o čtu mo del kanála, ktorý b ol následne p o drob ený CFD analýze. Na záver sú p ...
 • Návrh klikového mechanismu leteckého vznětového motoru 

  Josefíková, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je návrh klikového mechanismu pro vznětový letecký motor. Dále pak vhodné vyvážení klikového mechanismu, pevnostní kontrola klikového hřídele a výpočet torzních kmitů. Vypracovat výkresovou ...
 • Návrh koncepce leteckého motoru na CNG 

  Šmerda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá srovnáním a zhodnocením stlačeného zemního plynu jako paliva pro letecký pístový motor. Součástí je rešerše konvenčních paliv a odlišností palivových soustav na AVGAS a CNG. Následuje popis letadla ...
 • Obecné zásady při transformaci leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát 

  Pokorný, Šimon
  Záměrem této bakalářské práce je popis obecných zásad transformace leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát. Součástí práce jsou elementární funkční principy a konstrukční provedení spalovacích turbín využívaných ...
 • Přehled technických aspektů vývoje leteckých proudových motorů 

  Doseděl, Filip
  Závěrečná bakalářská práce přehledně zpracovává technické aspekty vývoje proudových motorů. Zabývá se jejich historickým vývojem, dále obsahuje přehled jednotlivých koncepcí motorů. Rozebírá současné motory použivané v ...
 • Simulační model leteckého pístového spalovacího motoru 

  Olšovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou real-time simulace leteckého pístového spalovacího motoru se zaměřením na zahřívání a chlazení válců. Součástí práce je stručný rozbor charakteristik leteckých motorů a výčet jejich ...
 • Snižování hlučnosti leteckých motorů 

  Čirka, Martin
  Letecká doprava ovplyvňuje v modernej spoločnosti každodenný život, a to nielen úžitkom z efektívneho cestovania, ale aj negatívnym dopadom na životné prostredie, teda nás ľudí. Pre tento dôvod som sa rozhodol zaoberať v ...
 • Současné trendy ve vývoji leteckých pohonných jednotek 

  Durchan, Vladimír
  Tato bakalářská práce popisuje současné trendy a novinky ve vývoji leteckých pohonných jednotek, jejich aplikaci v současnosti vyráběných leteckých pohonných jednotkách. Jednotlivá konstrukční řešení vyplývajících z ...
 • Termodynamika proudových motorů 

  Bártek, Petr
  V této práci je zpracován přehled a základní rozdělení leteckých motorů podle konstrukčního principu a jejich využití se zaměřením na problematiku proudových motorů. Práce je zaměřena na konstrukci a funkci proudových ...