Now showing items 1-15 of 15

 • Aerodynamická analýza prototypu létajícího automobilu Aircar 5.0 

  Jánošík, Tomáš
  Hlavným zámerom tejto diplomovej práce je CFD analýza prototypu lietajúceho automobilu Aircar 5.0. Teoretická časť práce zhŕňa základné poznatky o spojitosti aerodynamiky lietadiel a automobilov ako aj o aerodynamike ...
 • Aerodynamické prvky vozidel Formule 1 

  Mazáč, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním rešerše na téma aerodynamické prvky vozidel Formule 1. Začátek práce je věnován základům aerodynamiky a vytváření přítlaku. Poté se zabývá vývojem aerodynamiky od počátku Formule ...
 • CFD simulace proudění vzduchu v kabině automobilu 

  Kučera, Cyril
  Diplomová práce se zabývá CFD simulováním proudění vzduchu uvnitř automobilu pomocí numerického výpočtového programu Star-CCM+. Cílem práce je připravit 3D geometrii, resp. realistický model skutečného vozu, připravit ...
 • Čištění vzduchotechnických systémů a dosažitelné energetické úspory 

  Lapáček, Milan
  Práce se zabývá posouzením vlivu zanášení potrubních tras na energetickou spotřebu vzduchotechnických systému. V první části je pozornost věnována typickým částem, které se podílí na tvorbě vnitřního prostředí budov a ...
 • Hluk a vibrace u vzduchotechnických zařízení 

  Libřický, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdrojů hluku ve vzduchotechnice a možnostech jejich technického snižování. Text obsahuje stručný výčet zdrojů hluku. Důkladněji popisuje pouze hlavních z nich, kterými jsou ...
 • Koncepční návrh na zlepšení využití čistého prostoru pro aero-kosmické zkoušky 

  Halamíček, Samuel
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou spojenou s návrhem čisté místnosti. Cílem práce je představit koncepční návrh na zlepšení využití čistého prostoru pro aero-kosmické zkoušky. První část práce je tvořená ...
 • Posouzení hlučnosti vzduchotechnické vyústky pro kabinu osobního vozu 

  Libřický, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hlučnosti vzduchotechnických vyústek v osobním automobilu. Je zde popsáno snižování hluku akustického pozadí, odladění experimentální metodiky měření a seznámení s měřicím ...
 • Přehled metod aktivního řízení proudu a jejich aplikací 

  Daňko, Matúš
  Cieľom tejto práce bolo vytvorenie prehľadu o momentálne najpoužívanejších metódach aktívneho riadenia prúdu a ich aplikácii. Práca taktiež obsahuje stručný historický prehľad z vývoja metód riadenia prúdu spoločne so ...
 • Přenosné automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Veis, Samuel
  Tato práce se zabývá návžením a realizací pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin ventilátorů, elektrických strojů a jiných elementů. Práca obsahuje rozsáhlou rešeržní část ohledem vzduchotechnické problematiky. ...
 • Transport a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka 

  Elcner, Jakub
  Jednou z možných cest léčby nemocí dýchacího ústrojí je použití léku ve formě aerosolu. Jedná se o neinvazivní a rychlý způsob jak dopravit lék do požadované části tracheobronchiálního stromu nebo do krevního oběhu. Ačkoliv ...
 • Ultrazvukový měřicí systém 

  Ondraczka, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací prototypu měřícího modulu pro měření proudění vzduchu v okolí fotovoltaického panelu pomocí ultrazvuku. Tento systém umožní kvantifikovat pasivní chlazení panelu proudícím vzduchem. ...
 • Velocity profiles in idealized model of human respiratory tract 

  Elcner, Jakub; Jedelský, Jan; Lízal, František; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2012-11-20)
  This article deals with numerical simulation focused on velocity profiles in idealized model of human upper airways during steady inspiration. Three regimes of breathing were investigated: Resting condition, Deep breathing ...
 • Větrání obvodových plášťů budov z hlediska konstrukčních detailů pasivních a nízkoenergetických domů 

  Šagát, Erik
  Tato práce se zabývá konstrukcemi netransparentních provětrávaných fasád, prouděním vzduchu ve větrané mezeře a teplotním chováním opláštění při rozličných parametrech konstrukce a větrané mezery. Cílem práce je optimalizovat ...
 • Vzduchotechnika rodinného domu 

  Milatová, Adriána
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnických zariadení vybraných častí rodinného domu s krytým bazénom. Jednotlivé zariadenia sú navrhnuté tak, aby splňovali hygienické, prevádzkové a funkčné požiadavky na vnútornú ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Frühauf, Patrik
  Bakalářská práce řeší návrh vzduchotechniky sportovního centra. Cílem této práce je navrhnout dvě až tři vzduchotechnická zařízení v části zadaného objektu. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, kterými jsou: ...