Now showing items 1-5 of 5

 • Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů 

  Foltýn, Pavel
  Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik ...
 • Parametrická tvarová optimalizace letounu z aerodynamického hlediska 

  Dofek, Ivan
  Práce se zabývá využitím geometrické parametrizace pro tvarový popis některých částí letounu. Geometrická parametrizace je použita pro vytvoření parametrického modelu leteckého profilu. Tento parametrický model umožňuje ...
 • Přehled metod aktivního řízení proudu a jejich aplikací 

  Daňko, Matúš
  Cieľom tejto práce bolo vytvorenie prehľadu o momentálne najpoužívanejších metódach aktívneho riadenia prúdu a ich aplikácii. Práca taktiež obsahuje stručný historický prehľad z vývoja metód riadenia prúdu spoločne so ...
 • Vývoj a přehled leteckých profilů 

  Kerndl, Jindřich
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj a přehled leteckých profilů. První část se zabývá charakteristikami profilů a jejich významem. Druhá část zachycuje historický vývoj profilů pro letadla s pístovým pohonem. Na závěr ...
 • Vývoj a vlastnosti bezocasých letadel 

  Prokop, Vít
  Tato bakalářská práce na téma Vývoj a vlastnosti bezocasých letadel je rozdělena na dvě části. V první části se bude zabývat otázkami řiditelnosti a stability letadel. Druhá část potom bude obsahovat přehled významnějších ...