Now showing items 1-6 of 6

 • Aspekty vyhodnocení vzdušného prostoru 

  Závodník, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá jednak popisem stavu letecké dopravy a to zejména co se týče její bezpečnosti, plynulosti, propustnosti a kapacity. Výše uvedené je poté zhodnoceno v části věnující se aspektům nebezpečnosti ...
 • Problematika pravidel létání v oblasti civilního letectví 

  Popelka, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá popisem pravidel létání podle předpisu L2 v oblasti civilního letectví. V první kapitole je stručně shrnuta historie utváření leteckých pravidel. Druhá kapitola popisuje předpis L2. Ve třetí až ...
 • Problematika VFR letů ve vysokých letových hladinách 

  Vrána, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá postupy pro provedení letu VFR ve vysokých letových hladinách. Popisuje rozdělení vzdušného prostoru včetně omezení v něm aplikovaných a významné mezinárodní organizace ve vztahu k jeho ...
 • Současné UAS a možnosti jejich aplikace do komerčního prostoru v Evropě 

  Matejko, Filip
  Práca obsahuje stručný prehľad niektorých moderných bezpilotných prostriedkov a neskôr aj ich možnosti aplikácie do riadeného vzdušného priestoru Európy. Pojednáva o aktuálnej legislatíve zaoberajúcej sa rozličnými oblasťami ...
 • Vliv vulkanického popela na leteckou dopravu 

  Soukop, Robin
  Tato diplomová práce komplexně zpracovává problematiku vulkanického popela a jeho vlivu na letectví včetně samotné vulkanické aktivity (podmínek pro její existenci, pro existenci erupcí a jejich základních produktů). Mimo ...
 • Zvyšování bezpečnosti a výkonnosti navigace dopravních letadel po trati letu 

  Oharek, Aleš
  Diplomová práce se zabývá popisem stavu letecké dopravy a to zejména co se týče její bezpečnosti, plynulosti, kapacity a možností navigačních zařízení. Výše uvedené je poté zhodnoceno v části věnující se budoucímu rozvoji ...