Now showing items 1-6 of 6

 • Mechatronické systémy nákladních vozidel 

  Černošek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá současnými mechatronickými systémy používanými u nákladních automobilů. V první části jsou popsány základní principy mechatronických systémů a komponenty, ze kterých se skládají. Druhá část uvádí ...
 • Řízení dopravníkového systému pro zkušebnu 

  Lorenc, Michal
  Práce se zabývá programováním dopravníkového systému, ovládaného pomocí PLC. První částí je rozbor řízené technologie a popis požadované funkce. Následuje seznámení s programovacím prostředím, PLC, čidly, akčními členy a ...
 • Řízení dopravníkového systému pro zkušebnu 

  Lorenc, Michal
  Práce se zabývá programováním dopravníkového systému, ovládaného pomocí PLC. První částí je rozbor řízené technologie a popis požadované funkce. Následuje seznámení s programovacím prostředím, PLC, čidly, akčními členy a ...
 • Snímače a akční členy pro spalovací motory 

  Prouza, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem nejdůležitějších snímačů a akčních členů pro chod spalovacího motoru. Je v ní uveden popis konstrukce a princip funkce každého snímače a členu. V první části se práce zabývá snímači, ...
 • Systémy automobilní diagnostiky 

  Bůžek, Václav
  Práce přináší přehled o současném stavu automobilní diagnostiky. Zaměřuje se na principy vnitřní i vnější diagnostiky a objasňuje čtenáři používané normy. Dále přibližuje základní používané palubní diagnostické systémy, ...
 • Vizualizace procesů 

  Sobotka, Lubomír
  Hlavním cílem této práce je vytvořit ucelený souhrn základních principů automatického řízení v procesním průmyslu a popsat vybrané vizualizační programy používané v procesním průmyslu a energetice. Práce popisuje základy ...