Now showing items 1-7 of 7

 • Antimikrobiální látky rostlin a jejich využití v přípravcích proti akné 

  Alexová, Adéla
  Cílem bakalářské práce je stanovení vybraných aktivních látek z různého rostlinného materiálu a možnost jejich aplikace do kosmetického výrobku určeného proti akné. V teoretické části je vypracovaný přehled aktivních látek, ...
 • Kosmetické přípravky na bázi rostlinných extraktů 

  Horváthová, Iveta
  Cílem této bakalářské práce bylo testování antimikrobiální aktivity vybraných rostlinných extraktů a jejich enkapsulované formy do liposomů. Dále byla práce zaměřena na stanovení obsahu biologicky aktivních látek, přírodních ...
 • Potravinářské a kosmetické využití technického konopí 

  Puškárová, Radka
  Tato práce se zabývá využitím konopí v kosmetice a potravinářství. V teoretické části je konopí charakterizováno z hlediska obsahu aktivních látek. V experimentální části se práce zaměřuje na charakterizaci odrůd konopí ...
 • Příprava nanočástic a nanovláken a jejich využití v přípravcích proti akné 

  Tilšarová, Kamila
  Diplomová práce byla zaměřena na přípravu a charakterizaci nanočástic a nanovláken s obsahem aktivních látek z vybraných bylin s cílem aplikovat tyto materiály v přípravcích proti akné. Testovány byly různé typy extraktů, ...
 • Přípravky s obsahem konopí a bylin proti akné 

  Měšťánková, Zuzana
  Konopí je rostlina obsahující řadu aktivních látek, které lze využít v kosmetice a farmacii. Předmětem této bakalářské práce je znásobení aktivních látek pomocí smísení konopí s bylinami, které disponují protizánětlivými ...
 • Využití extraktů z technického konopí při přípravě kosmetických výrobků proti akné 

  Pelánová, Lenka
  Konopí patří díky svému velkému obsahu látek mezi významné rostliny vykazující léčebné účinky. Tato bakalářská práce se zabývá využitím konopí v kosmetice proti akné. V teoretické části je popsána charakterizace konopí a ...
 • Využití technického konopí do kosmetiky proti akné 

  Žáčková, Kristýna
  Konopí patří mezi významné rostliny s dlouhou průmyslovou tradicí. Jeho první využití však bylo původně v léčitelství. V medicíně se uplatňuje především díky obsahu mnoha biologicky aktivních látek, jako jsou kanabinoidy. ...