Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza změny objemu hipokampu u pacientů s Alzheimerovou chorobou 

  Pham, Minh Tuan
  Zájem o hipokampus prudce vzrostl poté co byla publikována jeho významnost v procesu učení a uchovávání informací. Zejména je velký zájem v oblasti změn jeho objemu a jejich vliv na Alzheimerovou chorobu. Pochopení struktury ...
 • Počítačová podpora rozpoznávání a klasifikace rodových erbů 

  Vídeňský, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro rozpoznávání a klasifikaci rodových erbů jako celku i jeho jednotlivých heraldických součástí. V práci jsou představeny metody počítačového vidění pro segmentaci a detekci ...
 • Pokročilé metody detekce kontury srdečních buněk 

  Spíchalová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá pokročilými metodami detekce kontur srdečních buněk a měření jejich kontrakce. V úvodní teoretické části práce jsou popsány druhy konfokálních mikroskopů, které se používají pro snímání ...
 • Rekonstrukce 3D objektu z obrazových dat 

  Cír, Filip
  Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí z obrazových dat. Jsou popsány možnosti a přístupy k optickému skenování. Ruční optický 3D skener se skládá z kamery a zdroje čárového laseru, který je vzhledem ke kameře upevněn pod ...
 • Segmentace ledvin z renální perfúzní MR sekvence obrazů 

  Jína, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou segmentace ledvin v perfúzních MR obrazech. Segmentace ledvin se provádí různými metodami. Jedná se o regionově založené metody, deformovatelné modely, metody založené na modelech, ...
 • Segmentační metody ve zpracování biomedicínských obrazů 

  Mikulka, Jan
  Disertační práce pojednává o moderních metodách a přístupech ke zpracování obrazů, konkrétně k jejich segmentaci, klasifikaci a vyhodnocování parametrů. Jedná se především o zpracování medicínských snímků měkkých tkání ...
 • Sledování buněk v obrazech z holografického mikroskopu 

  Vičar, Tomáš
  Tato práce se věnuje sledování buněk v obrazových sekvencích pořízených pomocí multimodálního holografického mikroskopu (MHM). Princip holografického mikroskopu je zde popsán společně s jeho aplikací pro záznam buněk. ...
 • Soft-tissues image processing: comparison of traditional segmentation methods with 2D active contour methods 

  Mikulka, Jan; Gescheidtová, Eva; Bartušek, Karel (De Gruyter Open, 2012-07-31)
  The paper deals with modern methods of image processing, especially image segmentation, classification and evaluation of parameters. It is focused primarily on processing medical images of soft tissues obtained by magnetic ...
 • Software pro zpracování termovizních snímků dolních končetin diabetických pacientů 

  Langerová, Jana
  Tato práce se zabývá automatickým zpracováním termovizních snímků plosek nohou dolních končetin. Pro uvedení do problematiky obsahuje obecnou rešerši na téma syndrom diabetické nohy a diabetes mellitus. Další teoreticky ...
 • Tvorba 3D modelu čelistního kloubu 

  Šmirg, Ondřej
  Dizertační práce pojednává o 3D rekonstrukci temporomandibulárního kloubu z 2D řezů tkání získané z magnetické rezonance. Současná praxe používá 2D MRI řezů pro určení diagnózy. 3Dmodel má mnoho výhod pro určení diagnózy, ...