Now showing items 1-2 of 2

  • Design MIG/MAG svářečky 

    Zelenitca, Darina
    Tématem této diplomové práce je design MIG/MAG svářečky, určené pro zámečnické a karosářské dílny. Diplomová práce zahrnuje analýzu existujících produktů ze stránky designérské a technické a věnuje se vlastnímu návrhu ...
  • Svařování rámu výtahové kabiny 

    Měřičková, Petra
    Při zatížení výtahové plošiny dochází k namáhání svarových spojů. Kritický svar profilu z oceli S235JRH a L výztuhy z oceli S355J0 je zkoumán z hlediska pružnosti, pevnosti a bezpečnosti metodou pevnostní analýzy. Jsou ...