Now showing items 1-20 of 30

 • Kritická analýza regionální nezaměstnanosti a návrhy na její řešení 

  Boudná, Martina
  Diplomová práce se zaobírá tématikou nezaměstnanosti v okrese Jihlava. Zaměřuje se převážně na ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, kteří mají ztížený vstup na volný trh práce. Analyzuje současnou situaci a navrhuje ...
 • Návrh na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Olomouc 

  Macková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Olomouc v letech 2007 – 2011. V práci jsou analyzovány jednotlivé skupiny nezaměstnaných z hlediska věku, pohlaví, vzdělání a délky nezaměstnanosti. Součástí ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Třebíč 

  Šedová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj a problematiku nezaměstnanosti v okrese Třebíč v letech 2009 – 2013. Práce se zabývá analýzou a příčinami nezaměstnanosti a to dle struktury uchazečů. Z výsledků analýzy jsou navržena ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Cabalka, Ondřej
  Tato diplomová práce se týká problematiky nezaměstnanosti v okrese Vyškov v letech 2007 – 2011. Práce obsahuje analýzu všech skupin nezaměstnaných v korelaci k věku, dosaženého vzdělání, pohlaví, stavu zdraví a délce ...
 • Návrh podnikatelského záměru s využitím prostředků APZ 

  Volfová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá možností uplatnění uchazečů o zaměstnání na pracovním trhu s pomocí konkrétních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh fiktivního podnikatelského ...
 • Návrh podpory zaměstnanosti s využitím aktivní politiky zaměstnanosti 

  Vinská, Ivana
  Předmětem diplomové práce „Návrh podpory zaměstnanosti s využitím aktivní politiky zaměstnanosti“ je shrnutí využívání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na veřejně prospěšné práce a následný ...
 • Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Jihlava 

  Novotný, Václav
  Obsahem diplomové práce je analýza pracovního trhu a komplex návrhů na snížení nezaměstnanosti obyvatel okresu Jihlava prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti uplatňované místně příslušným kontaktním ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Pivoňka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Blansko. Analyzuje a popisuje z různých hledisek faktory, které působí na míru nezaměstnanosti. Zabývá se aktuální situací na trhu práce v okrese Blansko, ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Nováková, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Blansko. Teoretická část se věnuje soubornému popisu teoretických poznatků problematiky týkající se trhu práce, nezaměstnanosti a státní politiky zaměstnanosti. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno - venkov 

  Kindlová, Dana
  Obsahem diplomové práce je zpracování problematiky nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov. Jsou zde analyzovány faktory ovlivňující nezaměstnanost i struktura uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Tato práce obsahuje ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Vymyslická, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Břeclav v období let 2005 - 2009. Uvádí člověka do konkrétní situace a analyzuje trh práce v okrese. Navrhuje pro problematické kategorie řešení, která ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Vymyslická, Marie
  Tato diplomová práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Břeclav v období let 2007 - 2011. Uvádí člověka do konkrétní situace a analyzuje trh práce v okrese. Navrhuje pro problematické kategorie řešení, která ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Chrudim 

  Vácha, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v regionu Chrudim, kde analyzuji problém nezaměstnanosti v letech 2003 – 2007. Obsahuje rozbor jednotlivých skupin nezaměstnaných ve vztahu k věku, vzdělání, ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Hodonín 

  Burda, Tomáš
  Tato bakalářská práce řeší problematiku nezaměstnanosti v okrese Hodonín v období let 2005 – 2009. Analyzuje strukturu uchazečů o zaměstnání dle několika různých kategorií a navrhuje možná řešení ke snížení nezaměstnanosti ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Kroměříž 

  Šušlíková, Monika
  Tato diplomová je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Kroměříž v letech 2005 – 2009. Práce obsahuje analýzu nezaměstnanosti dle kategorií, jako jsou pohlaví, věk, vzdělání, aj. Dále se zabývá problematikou ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín 

  Enenkelová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okres Nový Jičín. Analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií, zabývá se aktivní politikou zaměstnanosti ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín 

  Petrová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín v období let 2005 – 2008. Uvádí člověka do konkrétní situace a analyzuje trh práce v okrese. Navrhuje pro jednotlivé problematické skupiny ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Ostrava 

  Benda, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena do problematiky nezaměstnanosti v okrese Ostra-va. Analyzuje situace, které ovlivňují nezaměstnanost jednotlivých skupin uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Práce formuluje návrhy řešení a ...