Now showing items 1-5 of 5

 • Asynchronní dynamometr - výkonový měnič 

  Vetiška, Vojtěch
  Tato práce se zabývá výkonovým měničem pro asynchronní dynamometr. Seznámíme se v ní s nároky kladenými na spínací tranzistory a budiče. Poté probereme princip a zapojení trojfázových frekvenčních měničů a aktivních ...
 • Rotoped pro nabíjení akumulátoru 

  Nekvapil, Jan
  Semestrální projekt nastiňuje možné řešení rotopedu jako zdroje elektrické energie. První část projektu pojednává obecně, o olověném akumulátoru, EC motoru a měniči elektrických veličin. Další částí je návrh řešení s výběrem ...
 • Rotoped pro nabíjení akumulátoru 

  Nekvapil, Jan
  Bakalářská práce nastiňuje možné řešení rotopedu jako zdroje elektrické energie. První část pojednává obecně, o olověném akumulátoru, nabíjení, EC motoru a měniči elektrických veličin. Další částí je návrh řešení s výběrem ...
 • Střídač s aktivním usměrňovačem 

  Dvořáček, Daniel
  Tato práce se zabývá principem funkce, konstrukcí a možnostmi řízení asynchronních strojů. Také je zde stručně popsána problematika výkonových měničů, ze kterých frekvenční měniče vycházejí, a také je zde popsán postup ...
 • Synchronní generátor s permanentními magnety a aktivním usměrňovačem 

  Michaliczek, Jan
  Hlavním cílem diplomové práce bylo ověřit, zda dokáže daný synchronní generátor s permanentními magnety firmy JULI Motorenwerk s.r.o. při zapojení s aktivním usměrňovačem (s tranzistory MOS-FET) dosáhnout většího maximálního ...