Now showing items 1-15 of 15

 • Automatizace trati pro měření vodních ventilů 

  Lekeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vylepšením stávajícího zařízení pro měření charakteristik vodovodních ventilů. Úvod je věnován teorii vodních regulačních ventilů, následuje popis současného stavu zařízení, definice žádaných změn, ...
 • Automatizace trati pro měření vodních ventilů 

  Lekeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vylepšením stávajícího zařízení pro měření charakteristik vodovodních ventilů. Úvod je věnován teorii vodních regulačních ventilů, následuje popis současného stavu zařízení, definice žádaných změn, ...
 • Bezsenzorové řízení rychlosti a polohy stejnosměrného kartáčového motoru malého výkonu 

  Svoboda, Jan
  Práce se zabývá bezsenzorovým řízením stejnosměrných kartáčových motorů malého výkonu, používaných v aktuátorech firmy Honeywell. V úvodu seznamuje s řízením stejnosměrných motorů a s používanými metodami snímání jejich ...
 • Bezsenzorové řízení rychlosti a polohy stejnosměrného motoru 

  Kakáč, Petr
  Tato závěrečná práce se zabývá řízením a regulací stejnosměrných kartáčových motorů, použitých v aktuátorech firmy Honeywell. V úvodu jsou popsány druhy stejnosměrých kartáčových motorů a možnosti jejich regulace. Zvolili ...
 • Konstrukční návrh experimentálního zařízení pro zkoušení zdvihu a přítlačné síly aktuátoru 

  Zatloukal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro zkoušky tepelného spínače. Zaměřuje se především na konstrukci, avšak nepomíjí ani potřebné měřící vybavení, postupy měření a další specifikace. První část práce popisuje ...
 • Letecké aktuátory 

  Jetela, Václav
  Bakalářská práce s názvem „Letecké aktuátory“ se v první části zabývá uceleným přehledem hydraulicky a elektricky poháněných aktuátorů používaných v letectví. Druhá část práce je věnována přehledu leteckých hydraulických ...
 • Magnetostričkní materiály pro mechatronické aplikace 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom práce je vypracovať prehľad a využitie magnetostrikčnych materiálov a matematicky popis ich chovania. Magnetostrikcia je fyzikálna vlastnosť materiálu, ktorá sa vyskytuje vo väčšine feromagnetickych materiáloch a ...
 • Měření tvarově složitých dílů s využitím zpracování obrazu 

  Sujová, Sára
  Bakalárska práca sa zaoberá témou merania opotrebenia pastorka REA aktuátora využívaného pri regulácii systému obtokového ventilu turbodúchadla. Prvá teoretická časť práce popisuje témy obtokových ventilov, aktuátorov, ...
 • Modulární řešení válečkového dopravníku 

  Novotný, Lukáš
  Tato diplomová práce řeší modulární návrh válečkového dopravníku tratě pro přepravu europalet s nosností 1200 kg a její uplatnění v praxi. Jsou zde uvedena možná konstrukční řešení a vlastní konstrukční návrh. Následuje ...
 • Návrh stavu pro dlouhodobé testování pryžových segmentů 

  Borek, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh zkušebního stavu pro testování životnosti pry-žových segmentů. Práce obsahuje stručný popis testované součásti, zkušebních strojů a jed-notlivých částí zkušebních zařízení. Následuje ...
 • Přehled metod aktivního řízení proudu a jejich aplikací 

  Daňko, Matúš
  Cieľom tejto práce bolo vytvorenie prehľadu o momentálne najpoužívanejších metódach aktívneho riadenia prúdu a ich aplikácii. Práca taktiež obsahuje stručný historický prehľad z vývoja metód riadenia prúdu spoločne so ...
 • Regulační systémy turbodmychadel 

  Fraňová, Zuzana
  Táto bakalárska práca je rešeršnej povahy a primárne zameraná na regulačné systémy turbodúchadiel. Práca je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá časť je zameraná na obecnú problematikou preplňovania pomocou turbodúchadla a ...
 • Řízení stejnosměrného motoru 

  Šálek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá bezsenzorovým řízením stejnosměrného kartáčového motoru na základě jeho matematického modelu. Toto řešení bude použito pro aktuátory firmy Honeywell (typu ML5410 a N10010/N05010). Cílem této ...
 • Smart materiály pro aktuátory 

  Brehovský, Patrik
  Bakalárska práca „Smart materiály pro aktuátory“ za zaoberá vhodným využitím materiálov, označovaných ako inteligentné pre ich vlastnosti, v oblasti aktuátorov. Z počiatku sa práca zaoberá hlavnými požiadavkami na aktuátory, ...
 • Studie systému řízení zadní nápravy 

  Dostál, Marek
  Tato závěrečná práce se zabývá možností využití systému aktivního řízení kol zadní nápravy u vozidla Formula Student. Součástí práce je konstrukční řešení systému na základě analýzy silových působení při různých jízdních ...