Now showing items 1-2 of 2

  • Podzemní pneumatický akumulátor energie 

    Pochylý, Jiří
    Tato diplomová práce pojednává o akumulaci energie pomocí stlačeného vzduchu. Diplomovou práci je možné pomyslně rozdělit do několika částí. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor, který popisuje, proč začleňujeme ...
  • Výroba elektrické energie větrnými elektrárnami a možnosti její akumulace 

    Krbal, Michal
    Cílem této práce je seznámení s problematikou podmínek provozu a samotným charakterem provozu větrných elektráren s možností časového zrovnoměrnění dodávaného výkonu pomocí vhodných akumulačních systémů. Z těchto důvodů ...