Now showing items 1-2 of 2

  • Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí 

    Řehulka, Martin
    Diplomová práce je zaměřena na nízkohlučné asfaltové směsi obecně, konkrétně pak asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s nízkou hlučností (BBTM 8 NH) a asfaltový koberec mastixový s nízkou hlučností (SMA 8 NH). První ...
  • Problematika využití surovin na bázi skelných recyklátů 

    Bajer, Tomáš
    Práce se zabývá studiem využití odpadního solárního skla. Studium problematiky vychází z Evropské směrnice 2012/19/EU o recyklaci fotovoltaických panelů a s ní související povinnosti uložené členským státům ohledně likvidace ...