Now showing items 1-2 of 2

  • Hluková diagnostika generátoru 

    Plucková, Iveta
    Bakalářská práce se zaobírá hlukovou diagnostikou generátoru. Praktická část práce je realizována v Jaderné elektrárně Dukovany. V první části práce je obecně pojednáno o hluku. Jsou popsány veličiny hluku a jejich měření, ...
  • Zvuková diagnostika 

    Kohutek, Tomáš
    Bakalářská práce se zaobírá tématem hlukové diagnostiky. Vysvětluje základní akustické pojmy a veličiny. Dále se soustřeďuje na metodiku posuzování hlučnosti strojů a na vlastnosti v úvahu připadajících měřicích přístrojů. ...