Now showing items 1-15 of 15

 • Alarm na aktivity v blockchainech kryptoměn 

  Vokráčko, Lukáš
  Popularita kryptoměn roste a s ní také poptávka po nástrojích, které umožňují monitorování transakcí. V této práci se zabývám několika nejrozšířenějšími kryptoměnami postavených na technologii blockchain a popisuji možnosti, ...
 • Aplikace pro plošný displej LED 

  Houserek, Jiří
  Tato práce se zabývá teoretickým návrhem a zpracováním zařízení, jehož hlavním účelem je použití jako hodiny řízené DCF77 signálem, který je vysílán z Německa. Dále toto zařízení umožňuje použití budíku a zobrazení data. ...
 • Automatický hlásič dopravní nehody vozidel 

  Žurek, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o bezpečnosti v automobilu. Obsahuje úvod do již existujících systémů aktivní a pasivní bezpečnosti a stručně popisuje jejich základní princip. Dále obsahuje popis základního principu ...
 • Elektronický zabezpečovací systém pro rodinný dům 

  Fránik, Marek
  Cieľom tejto práce je navrhnúť elektronický zabezpečovací systém pre rodinný dom, ktorý bude prostredníctvom detektorov reagovať na narušenie objektu využitím sirény a GSM modulu. Medzi ciele tejto práce patrí aj vytvorenie ...
 • GSM alarm pro motocykly 

  Beníček, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat spolehlivé zabezpečovací zařízení na motocykly za použití technologie GSM. V práci se budu věnovat jednotlivým oblastem, kterými jsem prošel během návrhu aplikace. V ...
 • Inteligentní monitorovací zařízení 

  Nosek, Zdeněk
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zabezpečovacího zařízení pro vozidla. Toto zařízení je schopno určit svoji polohu, zjistit narušení hlídaného prostoru a předat tyto informace vzdálenému nadřazené ...
 • Low Power GPS Locator 

  Hus, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of the work is to design a low power GPS locator which will serve as a security device for location tracking and checking vehicles status. The designed device will be able to identify unauthorised manipulation of ...
 • Monitorovací a zabezpečovací systém 

  Felix, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro monitoring a zabezpečení objektů. Celý systém slouží jako aplikační brána mezi klasickou TCP/IP sítí a heterogenní sítí obsahující různá koncová zařízení ...
 • Nízkopříkonový GPS přijímač 

  Hus, Peter
  Cieľom tejto práce je navrhnúť nízkopríkonový GPS prijímač, ktorý bude slúžiť ako zabezpečovacie zariadenie na sledovanie polohy a stavu motorových vozidiel. Navrhnuté zariadenie bude schopné rozpoznať neoprávnenú manipuláciu ...
 • Plánovač s nadstandardními funkcemi 

  Krkavec, Martin
  Cílem této práce je navrhnout a na platformě Windows implementovat plánovač s nadstandardními funkcemi. Systém má obsahovat plánovací kalendář, budík, správu úkolů, centrální databázi dostupnou z internetu, synchronizaci ...
 • Pokročilý budík pro Windows Phone 7 

  Zapletal, Josef
  Práce popisuje vývoj mobilní aplikace pro platformu Windows Phone 7 zaměřené na spánek a následné probuzení uživatele. Aplikace je velice jednoduchá na ovládání a ke své činnosti využívá vestavěných modulů moderních mobilních ...
 • Přístupový systém s alarmem 

  Vlašánek, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístupového systému s alarmem. Obsahuje rozbor aktuálně dostupných přístupových systémů na internetu. Dále je navržen a vyroben přístupový systém s funkcí alarmu při použití RFID ...
 • Řídicí jednotka pro ovládání garážových vrat 

  Mráz, Stanislav
  V této bakalářské práci je popsán návrh systému, který slučuje funkci řídicí jednotky pro ovládání garážových vrat a funkci alarmu určeného pro zabezpečení garáže. Úvodní část práce se zabývá řídicími jednotkami alarmů, ...
 • Zabezpečovací systém využívající GSM 

  Kramárik, Matúš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat zabezpečovací systém s mikrokontrolérem, který bude reagovat na narušení střeženého prostoru a přes připojený GSM mobilní telefon (GSM modul) upozorní vybrané osoby zasláním ...
 • Zabezpečovací zařízení s GSM modulem 

  Křístel, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronického zabezpečovacího zařízení s GSM modulem. Zabezpečovací zařízení je zaměřeno na ochranu bytových a nebytových prostor. První část práce se zaměřuje na rozbor detektorů ...