Now showing items 1-2 of 2

  • Generování mapy a hledání cesty v mapě pro strategické hry 

    Karásek, Štěpán
    Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývá procedurálním generováním mapy se zaměřením na tvorbu terénu. Nejdříve jsou rozebrány principy generování terénu, použitelné algoritmy a způsoby generování dalších ...
  • Mobilní robotická platforma řízená pomocí PLC 

    Konečný, Michael
    Cílem této diplomové práce bylo vytvoření návrhu konstrukce prototypu mobilní robotické platformy a jeho fyzické zhotovení. Dalším cílem bylo vytvoření řídícího algoritmu a jeho implementace do prototypu. Navíc byla diplomová ...