Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava historických geopolymerů 

    Šrámková, Eva
    Diplomová práce studuje historická pojiva na bázi geopolymerů. Práce si klade za úkol najít vhodné materiálové kompozice především z přírodních jílových minerálů (kaolinit, bentonit) a jejich modifikací (metakaolin). Tato ...
  • Vliv alkalického aktivátoru na imobilizaci kovů v alkalicky aktivované strusce 

    Bystrianska, Emília
    V této práci byl zkoumán vliv alkalického aktivátoru na imobilizaci olova a mědi v alkalicky aktivované vysokopecní strusce. Bylo použito celkem pět aktivátorů, a to sodné vodní sklo, draselné vodní sklo, hydroxid sodný, ...