Now showing items 1-1 of 1

  • Kinematické struktury pásových podvozků 

    Chlud, Martin
    Bakalářská práce představuje stručný přehled a historii pásových podvozků s důrazem na jednomístná vozidla. Ve druhé části se práce zabývá analýzou jednotlivých kinematických členů pásového podvozku. Třetí část se zabývá ...