Now showing items 1-1 of 1

  • Vzájemná podobnost sekvencí aminokyselin různých organismů 

    Vysoudil, Ladislav
    Cílem této práce je pokusit se prostudovat a popsat práci se sekvencemi proteinů různých organismů a to především přiřazení sekvencí a vyhodnocení podobnosti sekvencí. Na začátku práce se zabýváme biochemií proteinů, jejich ...