Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza systému vymáhání pohledávek u podnikatelského subjektu VTM a.s. 

  Brodová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek mezi podnikateli. První - teoretická část obsahuje vysvětlení právních, účetních, daňových a ekonomických pojmů. Analytická část charakterizuje sledovaný podnikatelský subjekt, ...
 • Analýza zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti RS ELEKTRO, s. r. o. 

  Sladká, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část je zaměřena na vznik, zajištění, promlčení a vymáhání pohledávek. Dále je zde nastíněno účtování o pohledávkách a vliv pohledávek ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Novozámský, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti. Popsání důležitých teoretických pojmů jako personální činnost, motivace a odměňování, které jsou podkladem pro analytickou část. ...
 • Produkce CO2 a obchod s emisními povolenkami 

  Bravený, Adam
  Práce je tematicky rozdělena na dvě části. První popisuje současný stav produkce plynného oxidu uhličitého, jehož existence, resp. nárůst množství v atmosféře Země, je považována za hlavní příčinu globálního oteplování a ...