Now showing items 1-3 of 3

 • Příprava alfa sádry beztlakovou metodou v roztoku H2SO4 

  Zájeda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá výrobou alfa sádry beztlakovou metodou v roztoku H2SO4. V teoretické části se zaměřuje na dosavadní poznatky v oboru přípravy alfa sádry beztlakovou metodou. V praktické části se zaměřuje na ...
 • Příprava vysokohodnotných síranových pojiv beztlakovou metodou 

  Urban, Karel
  Ústav technologie stavebních hmot a dílců při VUT FAST v Brně se již několik let zabývá výzkumem beztlakové výroby vysokohodnotných síranových pojiv a zároveň též vývojem dehydratačního zařízení. Tato práce navazuje na ...
 • Výroba alfa sádry s využitím chloridových odprašků 

  Kalivoda, Karel
  Záměrem disertační práce bylo ověřit na dříve vyvinutém laboratorním zařízení možnost úplné, popř. částečné, náhrady dosud používaných dehydratačních roztoků chloridu sodného a vápenatého pro výrobu alfa sádry beztlakovou ...