Now showing items 1-1 of 1

  • Využití neuronových sítí pro klasifikaci alternací vlny T 

    Procházka, Tomáš
    Tato práce se zabývá analýzou pravidelných změn vlny T v EKG signálu nazývaných TWA. Přítomnost těchto alternací může znamenat zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. K analýze TWA je zde využito algoritmů trénování neuronových ...