Now showing items 1-2 of 2

  • Administrativní budova JmP 

    Žwaková, Vendula
    Předmětem této diplomové práce byl přepočet a návrh dvou variant řešení stávající nosné ocelové konstrukce objektu patrové administrativní budovy v areálu Jihomoravské plynárenské a.s. v centru města Brna. Rozměry a dispozice ...
  • Posouzení vlivu variantních technologií na celkovou cenu stavebního díla 

    Kubeš, Jan
    Cílem diplomové práce je posoudit vlivy variantních technologií na posuzovaném objektu z pohledu investora nebo zhotovitele stavby. Hledají a posuzují se úspory v různých variantních řešeních stavebních konstrukcí. Nalezené ...