Now showing items 1-2 of 2

  • Autonomní vozidlo pro materiálový tok 

    Ryza, Vojtěch
    Hlavní náplní práce je konstrukční návrh autonomního vozíku pro přepravu EU palet o stanovené hmotnosti nákladu. Koncept vychází z kritické rešerše obdobných autonomních vozíků. Návrh je vytvořen v programu SolidWorks 2019 ...
  • Studie realizovatelnosti výroby hliníkových dílů ve společnosti Alfa 

    Honzálek, Petr
    Diplomová práce se zabývá studií výroby hliníkových dílů ve firmě Alfa. Je provedena kompletní analýza hlavního produktu firmy, kterým jsou roletové dveře pro užitková vozidla. Práce vychází ze stávajícího způsobu fungování ...