Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza třecího svařování metodou SFW 

  Šajkovics, Patrik
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia se zabývá analýzou třecího svařování metodou SFW. Práce je zaměřena na podrobný popis principu technologie SFW a na její další modifikace. Popisuje mikrostrukturu ...
 • Materiály používané při konstrukci rámů gravity kol 

  Hrubý, Erik
  Bakalářská práce se v první části zaměřuje na oblasti použití speciálních závodních kol. Představuje méně známé gravity disciplíny s vysvětlením jejich podstaty, typu závodní trati a pravidel. V druhé části se zabývá zejména ...
 • Moderní materiály v automobilovém průmyslu 

  Vaníček, Jan
  Práce je zaměřena na popis konvenčních a nekonvenčních materiálů, které jsou využívány ke stavbě automobilu. Jednotlivé druhy materiálů jsou řazeny dle šíře uplatnění a charakterizovány z hlediska vlastností a reálného ...
 • Nanokompozity s kovovou matricí 

  Chlupová, Monika
  Tato práce se zabývá převážně nanokompozity s kovovou matricí (MMNC), jejichž výzkum započal teprve nedávno. V první části této práce jsou definovány kompozitní materiály obecně, přičemž větší část je věnována kompozitům ...
 • Návrh efuzní cely pro depozici ultratenkých vrstev Al 

  Řihák, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem efuzní cely pro tvorbu ultrathenkých vrstev hliníku v podmínkách ultravysokého vakua. Byly navrhnuty dvě varianty lišící se typem ohřevu. První využívá energie urychlených elektronů, ...
 • Návrh výrobní technologie vakuové lisovací formy 

  Ponka, Ondřej
  Diplomová práce pojednává o problematice návrhu a výroby formy pro vakuové lisování. Konkrétně jakým způsobem ovlivňují stávající a nové materiály forem návrh a následně i jejich výrobní technologii. Práce obsahuje stručný ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Prchal, Václav
  Koncepce objektu vychází z mnoha okolností, které tak malou parcelu determinují. Stavba symbolizuje tendenci zintenzivnění zástavby, avšak jako první vlaštovka se musí zároveň přizpůsobovat nízké zástavbě, do které je ...
 • Porovnání dvou technologií u tlakového Al odlitku 

  Daniel, Jakub
  Práce předpokládá návrh dvou technologií výroby součásti protikusu koule z hliníkové slitiny. Na základě literární studie a konzultace s firmou byl pro technologii obrábění sestaven CNC program Pro technologii tlakového ...
 • Porozita při svařování hliníkových slitin 

  Hájková, Alena
  Tato práce se zabývá problematikou vzniku porozity u hliníkových slitin a metodami jejich oprav ve firmě IFE. Teoretická část se zaměřuje na současný stav porozity a způsoby, kterými lze póry opravovat. Použitými technologiemi ...
 • Použití aluminiových profilů ve strojírenských konstrukcích 

  Suk, Pavel
  Práce pojednává o použití hliníkových profilů ve strojírenství. V úvodu se zabývá konstrukčními materiály obecně. Dále zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti hliníku. V další části práce obsahuje různé slitiny hliníku a ...
 • Problematika vnitřního pnutí v materiálech při obrábění tenkostěnných dílů 

  Osička, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzu příčin vzniku zbytkového napětí v materiálech při čelním frézování. Měřením jsou porovnáváni zástupci tří skupin hliníkových slitin (5000, 6000, 7000). K měření zbytkového napětí hliníkových ...
 • Produktivní frézování hliníkových slitin 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na frézování slitin hliníku, kde je nejprve popsána technologie frézování, dále pak řezné materiály a hliníkové slitiny. Hlavní částí práce bylo provedení experimentu. Experiment byl zaměřen ...
 • Svařování konstrukce z hliníkové slitiny 

  Blahák, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303R002 předkládá návrh technologie svařování konstrukce z hliníkové slitiny. Na základě literární studie problematiky svařování hliníkových slitin byly vybrány dvě ...
 • Svařování rámu z hliníkových slitin 

  Rašek, Ondřej
  Při svařování rámů transformátoru metodou TIG je důležité dostatečné provaření kořene, nesmí však dojít k ovlivnění pohledové plochy. Byly provedeny tři druhy zkoušek ke zjištění vlastností svarů při různých podmínkách, a ...
 • Vliv technologického procesu práškového lakování na kvalitu pokovení stříbrem u komponent plynem izolovaných rozvoden – GIS 

  Nováková, Eliška
  Práce řeší problematiku nanášení povlaku stříbra na vnitřní povrch dílce trubkovitého tvaru vyrobeného z hliníkové slitiny EN AW-6101B. Vysoká afinita hliníku ke kyslíku, heterogenita povrchu a přítomnost vodíku v základním ...
 • Výroba odlitků ze slitin hliníku 

  Moravec, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou odlitků ze slitin hliníku se zaměřením na porovnání procesu tavení v plynových, kelímkových, sklopných pecích s tavením v plynových, šachtových pecích. Řeší návrh spojení výhod obou ...
 • Výroba žebra křídla 

  Ivančo, Radek
  Práce předkládá návrh výroby lisovaného dílu z hliníkové slitiny skupiny 2024 (dural). Na základě vypracované teoretické studie a požadavku firmy, byl navržen střižný nástroj se zaoblenou hranou pro vystřižení rozvinutého ...