Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh úpravy zvoleného úseku vodního toku 

  Vyplel, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy vybraného úseku toku Veverka v katastrálním území Brno-Bystrc, a to v ř. km 0,632 až 0,918. K úpravě je přistoupeno především jako návrh stabilizace poškozených břehů pomocí ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Doležel, Martin
  ZAHRADA V KRIZI Problém první. Přesunutí vstupu z osy rotundy v 19. století, ze severu, do prostoru původního hospodářského dvora sevřeného skleníky. Cenou za tento krok bylo setření konceptu libosadu jako duchovní cesty, ...
 • Úprava vybraného úseku vodního toku 

  Tomšej, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou úseku Baťova kanálu ve městě Strážnice, a to v ř. km 8,300 až 9,520. Úprava je rozdělena na dvě prováděcí fáze. V první fázi bude ze dna kanálu odtěžen veškerý sediment, který bude ...