Now showing items 1-8 of 8

 • Effects of the Lactation Period, Breed and Feed on Amino Acids Profile of mare’s Milk 

  Fišera, Miroslav; Kráčmar, Stanislav; Šustová, Květoslava; Tvrzník, Pavel; Velichová, Helena; Fišerová, Lenka; Kubáň, Vlastimil (HACCP Consulting, 2020-07-28)
  The effects of the lactation period, breed, and feed on amino acids profile of mare's milk were investigated. The feed contained two major essential amino acids (EAAs) leucine (7.31-10.3 g. kg-1) and arginine (6.37-9.59 ...
 • Evaluation of Antioxidant Activity, Polyphenolic Compounds, Amino Acids and Mineral Elements of Representative Genotypes of Lonicera edulis 

  Sochor, Jiří; Juříková, Tunde; Pohanka, Miroslav; Škutková, Helena; Baroň, Mojmír; Tomášková, Lenka; Balla, Štefan; Klejdus, Bořivoj; Pokluda, Robert; Mlček, Jiří; Trojáková, Zuzana; Šaloun, Jan (MDPI, 2014-05-21)
  The aim of this study was to evaluate the bioactive substances in 19 berry cultivars of edible honeysuckle (Lonicera edulis). A statistical evaluation was used to determine the relationship between the content of selected ...
 • Isolation of Arginine Using Maghemite Particles 

  Cernei, Natalia Vladimirovna; Kopel, Pavel; Horký, Pavel; Zítka, Ondřej; Adam, Vojtěch (TANGER, 2019-02-01)
  In this paper, we report the optimal conditions for the isolation of amino acid arginine from different types of matrix, such as blood, plasma or tissue and their characterization using ion-exchange liquid chromatography ...
 • Mathematical evaluation of the amino acid and polyphenol content and antioxidant activities of fruits from different apricot cultivars 

  Sochor, Jiří; Škutková, Helena; Babula, Petr; Zítka, Ondřej; Cernei, Natalia Vladimirovna; Rop, Otakar; Krška, Boris; Adam, Vojtěch; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2011-09-01)
  Functional foods are of interest because of their significant effects on human health, which can be connected with the presence of some biologically important compounds. In this study, we carried out complex analysis of ...
 • Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na stabilitu proteinů 

  Flax, Michal
  Tato práce se zabývá predikcí vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinů. Pro predikci jsou v této práci využity rozdílné metody strojového učení. Mutace proteinů jsou klasifikovány na mutace, které zvyšují ...
 • Prognostic Significance of Serum Free Amino Acids in Head and Neck Cancers 

  Všianský, Vít; Svobodová, Markéta; Gumulec, Jaromír; Cernei, Natalia Vladimirovna; Štěrbová, Dagmar; Zítka, Ondřej; Kostřica, Rom; Smilek, Pavel; Plzák, Jan; Betka, Jan; Kalfert, David; Masařík, Michal; Raudenská, Martina (MDPI, 2019-05-31)
  Despite distinctive advances in the field of head and neck squamous cell cancer (HNSCC) biomarker discovery, the spectrum of clinically useful prognostic serum biomarkers is limited. As metabolic activities in highly ...
 • Syntéza a studium nano-strukturovaných perovskitů pro aplikace v organické elektronice 

  Jančík Procházková, Anna
  Nanočástice perovskitů halogenidů kovů vykazují unikátní vlastnosti, především výjimečně vysoké hodnoty kvantových výtěžků fluorescence, které předurčují tyto materiály pro aplikace v optoelektronických a fotonických ...
 • Vypracování a zavedení metodiky na stanovení osových proteinů 

  Hruzík, Ondřej
  Osový protein agrekanu má významný podíl na správnou funkci kloubní chrupavky. Jeho nedostatek nebo strukturální porušení může být příčinou její nedostatečné funkce. Pro studium produkce agrekanu byla použita kultura ...