Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza a transformace kódů založená na převodnících 

  Pukančík, Marián
  Táto práca sa zaoberá analýzou a transformáciou kódu založenej na prevodníkoch. Práca definuje všetky potrebné teoretické pojmy týkajúce sa konečných a zásobníkových prevodníkov, a následne sa venuje návrhu a implementácii ...
 • Evoluční strategie v úloze predikce vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinu 

  Pavlík, David
  Tato práce se zabývá otázkou predikce změn stability proteinů v důsledku aminokyselinových mutací. Cílem je vytvořit meta-klasifikátor, který bude využívat výsledky predikcí vybraných nástrojů, použít evoluční strategii ...
 • Hardwarová akcelerace algoritmu pro hledání podobnosti dvou DNA řetězců 

  Nosek, Ondřej
  Metody pro zarovnání různých typů bioinformatických sekvencí jsou klíčovou součástí výzkumu v této oblasti. Úlohy jsou časově velmi náročné, a proto má smysl vytvořit hardwarovou platformu pro urychlení těchto výpoětů. ...
 • Shlukování proteinových sekvencí na základě podobnosti primární struktury 

  Jurásek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na shlukování proteinových sekvencí na základě podobnosti primárních struktur. Seznamuje s daty v podobě aminokyselin, které tvoří primární strukturu proteinů. Představuje základní algoritmy pro ...
 • Techniky klasifikace proteinů 

  Dekrét, Lukáš
  Hlavným cieľom klasifikácie proteínov do rodín je pochopiť štruktúrne, funkčné a evolučné vzťahy medzi jednotlivými proteínmi, ktoré nie sú jednoducho odvoditeľné z dostupných dát. Keďže štruktúra a funkcia proteínov spolu ...
 • Techniky pro porovnávání biologických sekvencí 

  Sladký, Roman
  V práci se seznámíme se výstavbou a funkcí základních biologických jednotek DNA, RNA a proteinů. Data, která poskytují, se uchovávají v biologických databázích, které jsou celosvětově propojeny pro lepší komunikaci a ...
 • Vzájemná podobnost sekvencí aminokyselin různých organismů 

  Vysoudil, Ladislav
  Cílem této práce je pokusit se prostudovat a popsat práci se sekvencemi proteinů různých organismů a to především přiřazení sekvencí a vyhodnocení podobnosti sekvencí. Na začátku práce se zabýváme biochemií proteinů, jejich ...