Now showing items 1-16 of 16

 • Absorpce amoniaku z provozní havárie na zimním stadionu 

  Ryšková, Marie
  Bakalářská práce se zabývá absorpcí amoniaku při havárii chladícího zařízení na zimním stadionu. Je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Teoretická část je zaměřena na způsob chlazení ledové plochy na zimních stadionech. ...
 • Chemorezistivní senzor plynů 

  Venkrbec, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou detekce plynů. Teoretická část je věnována principům a konstrukci chemických senzorů plynů, zejména pak chemorezistivních senzorů plynů, a to hlavně s aktivní vrstvou tvořenou polovodivými ...
 • Degradation of biogenic amines and in vitro evaluation of ruminal parameters of the ruminal fluid of Charolais sheep 

  Koláčková, Ivana; Skládanka, Jiří; Skaličková, Sylvie; Horký, Pavel; Cernei, Natalia Vladimirovna; Lacková, Zuzana; Třináctý, Jiří; Adam, Vojtěch (Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2020-07-15)
  In this study, we reported the evaluation of ruminal parameters and the rate and degree of degradation of biogenic amines (BA) in vitro, using ruminal fluid from sheep fed two different diets (meadow hay and silage of ...
 • Ekologické čištění odpadních vod pro rekreační objekt 

  Poloprutská, Tereza
  Práce pojednává o problematice čištění odpadních vod ze středně velkého rekreačního objektu. Popisuje jednotlivé možnosti čištění vod, a podrobně se věnuje vegetačním čistírnám odpadních vod. Na konkrétním zájmovém území ...
 • Enhanced Ammonia Adsorption on Directly Deposited Nanofibrous Carbon Films 

  Bannov, Alexander G.; Jašek, Ondřej; Prášek, Jan; Buršík, Jiří; Zajíčková, Lenka (Hindawi, 2018-09-17)
  The ammonia adsorption on the nanostructured carbon thin film was significantly influenced by the choice of deposition temperature and deposition time of thin film synthesis. The thin films were prepared on Si/SiO2 substrates ...
 • Graphical expression of thermodynamic characteristics of absorption process in ammonia-water system 

  Pospíšil, Jiří; Fortelný, Zdeněk (EDP Sciences, 2011-11-22)
  The adiabatic sorption is very interesting phenomenon that occurs when vapor of refrigerant is in contact with unsaturated liquid absorbent refrigerant mixture and exchange of heat is forbid between the system and an ...
 • Investigation of pristine graphite oxide as room-temperature chemiresistive ammonia gas sensing material 

  Bannov, Alexander G.; Prášek, Jan; Jašek, Ondřej; Zajíčková, Lenka (MDPI AG, 2017-02-09)
  Graphite oxide has been investigated as a possible room-temperature chemiresistive sensor of ammonia in a gas phase. Graphite oxide was synthesized from high purity graphite using the modified Hummers method. The graphite ...
 • Nanostructured Polypyrrole-Based Ammonia and Volatile Organic Compound Sensors 

  Šetka, Milena; Drbohlavová, Jana; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2017-03-10)
  The aim of this review is to summarize the recent progress in the fabrication of efcient nanostructured polymer-based sensors with special focus on polypyrrole. The correlation between physico-chemical parameters, mainly ...
 • Obtaining Thin Films Of Aln By Atomic Layer Deposition Using Nh3 Or N2h4 As Precursors 

  Dallaev, Rashid (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  In this work we used atomic layer deposition (ALD) method to obtain thin films of AlN using tris(diethylamido)aluminum (III) (TDEAA) with hydrazine (N2H4) or ammonia (NH3) as precursors. Elemental analysis of the film ...
 • Polovodičové senzory plynů pro detekci organických plynů a par 

  Šedivý, Matúš
  V tejto bakalárskej práci sú rozobrané základné vlastnosti senzorov. Ďalej obsahuje prehľad v súčasnosti najčastejšie používaných typov senzorov plynov, ktoré sú rozdelené podľa ich fyzikálneho princípu. Jadrom práce je ...
 • Polypyrrole based Love-Wave sensors devices with enhanced properties to ammonia 

  Šetka, Milena; Král, Zdeněk; Drbohlavová, Jana; Vallejos Vargas, Stella (MDPI, 2018-11-23)
  Love-Wave (LW) sensors based on gas sensoitive polypyrrole (PPy) nanparticles (NPs) and their modification with different gold (Au) loads are developed in this work. The research is focuse on the fabrication process of the ...
 • Prevence závažných havárií a podlimitní zdroje rizika s amoniakem 

  Labaj, David
  U několika vybraných zdrojů v nichž se amoniak, podle platné legislativy, vyskytuje v podlimitním množství bude namodelován jeho únik při různých atmosférických podmínkách a také bude porovnána jeho toxicita s ostatními ...
 • Systémy přímého chlazení v potravinářských provozech 

  Kotásek, Petr
  Diplomová práce se zabývá systémy přímého chlazení potravinářských provozů. Práce se za-měřuje na popis jednotlivých komponentů chladicího okruhu s důrazem na volbu chladiva. Výsledkem práce je návrh systému přímého chlazení ...
 • Účinnost chemických reakcí probíhajících na membránovém reaktoru 

  Liman, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na účinnost chemických reakcí probíhajících na membránovém reaktoru neboli kontaktoru. Teoretická část obsahuje základní nahlédnutí do teorií potřebných k pochopení chemicko – fyzikálních dějů ...
 • Výpočet kotle na hnědé uhlí pro aplikaci SCR 

  Mizerovský, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolním výpočtem kotle na spalování hnědého uhlí pro aplikaci selektivní katalytické redukce. Práce je rozdělena do několika částí. Nejprve je proveden výpočet spalovací komory zahrnující ...
 • Zařízení pro monitorování plynů v chovu jedlého hmyzu 

  Chlumecký, Karel
  Bakalářská práce pojednává o monitorování plynů při chovu jedlého hmyzu se zaměřením na nebezpečné plyny. V první části práce je popsán životní cyklus jedlého hmyzu a s ním i spojené ekologické důsledky. Následuje stručný ...