Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh stereo audio koncového zesilovače spínané třídy 

    Konečný, Jiří
    Tato práce se zabývá popisem audio zesilovačů pracujících ve třídě D. Důraz je kladen na podrobnější popis důležitých částí používaných v těchto zesilovačích (modulátory, budiče, výkonové stupně). V další části práce je ...