Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro zpracování dat z oblasti genového inženýrství 

    Brychta, Jan
    Tato práce má několik cílů. Jedním z nich je seznámit s problematikou genového inženýrství, zejména pak s fragmentací DNA, makromolekulou DNA, metodami pro purifikaci a separaci nukleových kyselin, enzymy používanými ...
  • Zátěžový tester 

    Shpak, Kyrylo
    Bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžového testování. Cílem práce je rozšíření nástroje JMeter o amplifikační moduly DoS útoků. Začátek práce uvádí do problematiky útoků typu DoS, spolu s popisem vybraných útoků. ...