Now showing items 1-7 of 7

 • Digitálně řízený filtr 

  Rez, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu funkčního prototypu digitálně řízeného univerzálního analogového kmitočtového filtru 2. řádu. Součástí návrhu je výběr vhodné topologie zapojení filtru a výběr konkrétního integrovaného ...
 • Experimentální pracoviště řízeného pohonu s vysokou dynamikou 

  Rozkošný, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá základním principem frekvenčního měniče a jeho konstrukcí. V další části práce jsou rozebrány základní vlastnosti a parametry použitého vybavení. Hlavní částí je zkoumání dynamických vlastností ...
 • Generování časových průběhů programovatelným automatem 

  Novák, Michal
  V této bakalářské práci je popsán laboratorní proces generování časových průběhů programovatelným automatem Simatic C7. Ovládání a zobrazování důležitých informací je realizováno pomocí operátorského panelu. Práce popisuje ...
 • Měření větrových oscilačních vln na nádrži 

  Kotaška, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou měření větrových oscilačních vln na nádržích, zejména s ohledem na stanovení vlastností vln se zaměřením na stanovení prostorového vlnového spektra. V práci jsou uvedeny základy teorie ...
 • Porovnání parametrů pro stanovení srdeční asynchronie z vysokofrekvenčního signálu elektrokardiogramu 

  Jančová, Ivana
  Tato práce se zabývá analýzou vysokofrekvenčního EKG, konkrétně parametry pro stanovení srdeční asynchronie z amplitudových obálek ultravysokofrekvenčního EKG. V teoretické části práce je popsáno konvenční a vysokofrekvenční ...
 • Respirační biofeedback 

  Jína, Miroslav
  Cílem této práce je rozebrat biologickou zpětnou vazbu, její využití a typy biofeedbacku, které se dají použít. Jsou zde rozebrány jednotlivé typy her, které se používají pro tuto terapeutickou léčbu. Je zde podrobněji ...
 • Uživatelské rozhraní pro HP89410A 

  Neužil, Jan
  Cílem práce bylo vytvořit v jazyce LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní i neškolené obsluze provádět typická měření spektrálním analyzátorem HP89410A. Je zde popsán princip analogových i digitálních spektrálních ...