Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza daňového dopadu švarc systému 

    Zlámalová, Jana
    Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku tzv. švarcsystému, jeho historii a srovnání s jinými státy Evropské unie. Bude porovnávat míru zdanění a odvodů pojistného mezi zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně ...
  • Pracovní poměr u společnosti Brasco steel spol. s r.o. a Elis spol. s.r.o. 

    Zbořilová, Lucie
    Tato práce se věnuje vzniku, změně, skončení pracovního poměru v souladu se zákonem České republiky. Jsou zde shrnuty informace týkající se průběhu pracovního poměru, který je následně analyzován u dvou společností. Porovnání ...