Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační mix vinařství 

    Lisá, Dominika
    Předmětem této bakalářské práce je vypracování komunikačního mixu podniku, který působí v oboru vinařství. Práce obsahuje teoretické poznatky, které budou aplikovány na daný podnik, a následně bude z těchto poznatků ...