Now showing items 1-8 of 8

 • Ekonomické vyhodnocení řízení zásob ve vybraném podniku 

  Skoumal, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na logistiku a studii řízení zásob. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a představeny vybrané metody. Další část je praktická, ve které se zaměřím na analýzu zásob, a následně ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob 

  Krejčí, Petra
  Tato diplomová práce se zamuje na studii a optimalizaci ízení zásob ve spolenosti XXX s.r.o. Teoretická ást je vnována charakteristice základních pojm týkajících se ízení zásob, jejich klasifikaci, nákladm s nimi spojenými ...
 • Návrh skladovací techniky a technologie v obchodní společnosti 

  Měšťanová, Nikola
  Předmětem diplomové práce je skladování a současná skladovací technologie ve vybrané obchodní společnosti. První část práce definuje teoretická východiska z oblasti logistiky, zásobování, mezinárodního obchodování a především ...
 • Návrh zefektivnění manipulace zásob rozpracované výroby ve vybraném podniku 

  Častulíková, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje řízení zásob rozpracované výroby v podniku WMW-Production, s. r. o. Základem bude analýza podnikových činností. Tato analýza bude zaměřená na všechny činnosti, které se týkají řízení zásob ...
 • Studie dodavatelského řetězce a návrh na optimalizaci 

  Výborná, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku týkající se nízké obrátkovosti zásob ve společnosti IMI International, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí a to do teoretické, analytické a návrhové části. Základní teoretické ...
 • Studie řízení zásob ve vybraném podniku 

  Bistrá, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na studii řízení zásob v podniku První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Pomocí analýzy ABC bude zjišťováno, jak nejlépe zásoby redukovat pro návaznost plynulosti výrobního procesu. Následně ...
 • Systém řízení zásob 

  Brandejská, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na optimalizaci systému řízení zásob. Je zaměřena na metody, které by měly obchodní společnosti minimalizovat náklady spojené se zásobami a skladovacími prostory a zároveň zabránit ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Kočířová, Jitka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci řízení zásob ve výrobním podniku. Základní informace o zásobách a jejich možném druhu analýzy jsou uvedeny v rámci teoretických přístupů. Byl představen výrobní podnik a ...