Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Chasák, Petr
  V dnešní době dynamicky se rozvíjejících podniků hraje informační systém stále větší roli. Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající informační systém používaný ve firmě Brněnské komunikace a.s., analyzovat jeho ...
 • Návrh databázového modelu pro informační systém sociální sítě. 

  Pastor, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu hotelového informačního systému a řeší jeho případné nedostatky včetně návrhu vhodné varianty nasazení změn pro danou společnost. Na problém je nahlíženo z pohledu ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Dominik, Jan
  Informační systémy jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí všech podnikajících subjektů. Liší se jen svojí velikostí a složitostí. Každá společnost by tedy měla mýt informační systém, který je svým nastavením adekvátní ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kostrhoun, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením informačního systému ve firmě Wistron. Posuzuje účel, ke kterému je systém využíván, hledá slabá místa systému či implementace a následují odpovídající návrhy na zlepšení problémových ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hraško, Branislav
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrhy zmien informačného systému používaného Základnou umeleckou školou v Považskej Bystrici. Prvá časť obsahuje teoretické východiská danej problematiky. Jadro práce je zamerané ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tomana, Pavol
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu ambulantného informačného systému AMBIS a jeho súčastí zdravotníckeho zariadenia MEDCENTRUM, s.r.o.. Na základe vyhotovených analýz navrhuje vhodné opatrenia na ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Papoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce na téma „Posouzení informačního systému a návrh změn“ se zabývá analýzou současného stavu informačního systému společnosti GMA Stanztechnik spol. s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu lisovaných ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Malá, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačních systémů vybrané firmy a návrhu jeho změn. Obsahem první části je vysvětlení základních pojmů používaných v této problematice. Dále práce analyzuje současný stav ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hartman, Martin
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením aktuálního stavu informačního systému vybrané firmy (působící v oblasti prodeje aut) a návrhu změn, které by vedly k odstranění zjištěných nedostatků. Při zhodnocení skutečného stavu ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Parolek, Pavel
  Má diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému místní samosprávy, konkrétně na městském úřadě v Břeclavi. Posuzuje efektivnost informačního systému, identifikuje slabá místa a navrhuje opatření vedoucí k ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hégr, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá firemním informačním systémem. Hlavním cílem práce je navrhnout opatření na úpravu informačního systému malé společnosti za účelem vylepšení firemních procesů a zvýšení celkové efektivity. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kůgel, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou informačních systémů a metodami jejich výběru. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku informačních systémů, zejména na popis typů těchto systémů, na metody jejich ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kouřil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá informačními systémy a metodou jejich správného výběru. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, ERP systémů, jejich posouzení a výběr. Vlastní řešení představuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Chloupek, Pavel
  V dnešní době dynamicky se rozvíjejících podniků hraje informační systém stále větší roli. IS firmy Fei Czech Republic MFG PRO nebude lehké posuzovat. Diplomová práce se zaměří na současný stav. Práce se bude snažit odhalit ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Habart, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o analýze současného informačního systému ve firmě ATYKO s.r.o.. Jsou zde uvedeny problémy a nedostatky, současného systému. V práci bude uvedeno následné řešení těchto problému a návrhy změn ...
 • Posouzení informačního systému malého podniku a návrh změn 

  Jaroš, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a posouzení aktuálního stavu informačního systému malého podniku. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část analyzuje současnou ...
 • Posouzení informačního systému obchodní společnosti a návrh změn 

  Marinč, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení současného stavu a efektivnosti informačního systému vybrané obchodní společnosti, zabývající se distribucí řemeslného piva na území České a Slovenské republiky. Na základě ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Coufal, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, která se zabývá výrobní činností v oblasti energetiky. Na základě získaných poznatků navrhnout změny, které ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Reitoral, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu informačního systému vybraného podniku, který působí v oblasti potravin a návrhu změn, které by vedly k odstranění případných nedostatků.
 • Posouzení informačního systému ve společnosti Impakt fitness a návrh změn 

  Václavík, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, zabývající se poskytováním sportovních služeb ve Vyškově a okolí. Na základě poznatků získaných z analýzy ...