Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Lucký, Jakub
  Cílem bakalářské práce je analýza Wine wellness centra v Hustopečích. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části jsou popsána teoretická východiska, následuje analýza vybraného subjektu pomocí PESTLE analýzy, ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Matušů, Romana
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti KAROSERIA, a. s., která se specializuje na pronájem nemovitostí. Práce zahrnuje analýzu PESTLE, Porterův model 5 sil, analýzu „7S“, vybrané ukazatele metody a ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Pfefferová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je dosažení konkurenceschopného podniku pomocí zpracované marketingové strategie. Navržené marketingové strategie se zpracují na základě vyhodnocení dosavadní situace a příležitostí pro uskutečnění.