Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu nového produktu 

    Pšejová, Kristína
    Diplomová práca je zameraná na oblasť marketingu, konkrétne komunikačného mixu. V rámci teoretickej časti sú definované najdôležitejšie pojmy potrebné k pochopeniu problematiky. Zároveň sú tu popísané analýzy, ktoré budú ...